ผมมีช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่โคตรดี ดีแบบไม่มีอะไรเสียใจ ไม่มีอะไรที่อยากย้อนกลับไปทำเลย แปลว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตมาได้น่าพอใจมากๆเลยแหละ คือ ไม่ได้รู้สึกว่า รู้งี้ทำแบบนั้นตอนนั้นดีกว่า หรือย้อนกลับไปเปลี่ยนทางเดินชีวิตอะไรเลย ไม่ได้อยากไปเที่ยวรอบโลก ไม่ได้อยากขับ supercar ไม่ได้อยากมีอะไรที่มากไปกว่าที่ชีวิตตอนนี้มีอยู่เลย ผมมีชีวิตที่ดีมากแล้วจริงๆ

กฤตไท ธนสมบัติกุล เจ้าของเพจสู้ดิวะ

ส่วนหนึ่งของข้อความที่ “กฤตไท ธนสมบัติกุล” ผู้ก่อตั้งเพจสู้ดิวะ แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่กำลังไปได้ดีเรียนจบแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว และปริญญาโทวิทยาการข้อมูล บรรจุเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ชอบออกกำลังกาย ให้ความสำคัญกับอาหารและการพักผ่อน ชีวิตในวัย 28 ปี ที่กำลังวิ่งตามความฝันก่อนจะลงท้ายว่า “แล้ว… ผมก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับ”

มะเร็งปอด ภาพประกอบจาก Robina Weermeijer Unsplash
ภาพประกอบจาก Robina Weermeijer Unsplash

สำหรับบางคนนี่อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดว่าจะเกิดกับคนอายุน้อยที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีประวัติการเจ็บป่วยใดๆ ทว่า “มะเร็งปอด” เป็น 1 ใน 5 มะเร็งที่พบบ่อยและยังคร่าชีวิตคนไทยมากถึงวันละ 40 ราย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดประมาณ 17,222 ราย โดยเป็นผู้ป่วยชาย 10,766 ราย และผู้ป่วยหญิง 6,456 ราย

ภาพประกอบจาก Pawel Czerwinski Unsplash
ภาพประกอบจาก Pawel Czerwinski Unsplash

“มะเร็งปอด” เป็นได้แม้ไม่ได้สูบบุหรี่

เราทุกคนต่างรู้ว่าการสูบบุหรี่คือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่การเป็นมะเร็งปอดได้ แต่จริงๆ แล้วยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกหลายอย่างที่ทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่มือสอง การสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างก๊าซเรดอน ก๊าซกัมมันตรังสี ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆ ของมนุษย์ เกิดจากการสลายตัวของแร่เรดียมที่มีปะปนอยู่ในดินและหินทั่วไป พบได้แม้กระทั่งในอาคารเพราะดินและหินในการก่อสร้างหากอาคารนั้นไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีจะเป็นแหล่งสะสมของก๊าซเรดอนปริมาณสูงที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่นำไปสู่การเป็นมะเร็งปอดได้ คือ แร่ใยหิน รังสี ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า “PM 2.5 เกิดขึ้นพร้อมกับสารหลายตัวที่มีหลักฐานก่อมะเร็งได้ การอยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5 สูงจึงอาจสัมพันธ์กับสารก่อมะเร็งที่สูงได้ แม้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่เราคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เหล้า บุหรี่ การพักผ่อน ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เสี่ยงไม่เป็นมะเร็ง มลภาวะสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ก็สามารถก่อให้เกิดมะเร็งในคนที่อายุน้อยลงได้”

“สัญญาณเตือนทั่วไปเมื่อเข้าข่ายเป็นมะเร็งปอดคือ อาการไอเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน ไอแบบมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบง่ายมากกว่าปกติ เจ็บแน่นหน้าอก อ่อนเพลีย เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดระยะแรกมักจะไม่มีอาการ แต่เมื่อโรคดำเนินไปมากขึ้นก็จะมีอาการ แต่ก็มักไม่จำเพาะจึงอาจทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้า มีผลต่อระยะของโรคที่ลุกลามหรือแพร่กระจายไปมาก ส่งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร และมีโอกาสการรักษาหายจากโรคน้อย”

“เชียงใหม่” ป่วยมะเร็งอันดับหนึ่งในภาคเหนือ

งานวิจัยแนวโน้มอุบัติการณ์และอัตราตายโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2536 – 2560 โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พบว่า หมอกควันจากการเผาป่า ไร่ และสวน เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 ไมครอน) อยู่ในระดับสูงเกิน 100 มคก.ลบ.ม. อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะในจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน

โรคมะเร็งที่พบมาก 10 อันดับแรกในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 - 2560
โรคมะเร็งที่พบมาก 10 อันดับแรกในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 – 2560

โดยตลอดทั้งปีการวิจัย พ.ศ. 2556 – 2560 เชียงใหม่ มีรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่อยู่ที่ 20,011 รายมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดในภาคเหนือ และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดมากเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 9,787 ราย ซึ่งโรคมะเร็งที่พบมากในจังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรกในเพศชายคือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ส่วนในเพศหญิง คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก

รัฐบาลขยับปรับลดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5

อันตรายจากมลพิษทางอากาศเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั่วโลก ทางฝั่งของประเทศไทยจึงขยับปรับลดค่ามาตรฐานฝุ่นให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากค่ามาตรฐานเดิมใช้มานานกว่า 10 ปี โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ใหม่อยู่ที่ 37.5 มคก./ลบ.ม. (ของเดิมไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และค่าเฉลี่ยรายปีเป็น 15 มคก./ลบ.ม. (ของเดิม 25 มคก./ลบ.ม.) โดยมีผลบังคับใช้ในทันทีนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565)

ฝุ่น PM 2.5 ปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด มะเร็งปอด
มลพิษทางอากาศบนท้องถนน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

coffee lover and caffeine addict หลงใหลในการเดินทาง เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านตัวหนังสือ มองโลกผ่านกล้องถ่ายภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ feedforfuture.co ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

 • คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

บันทึก