พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ ออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง(สอทช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กับสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามมาตรการความปลอดภัย 3 ป ประกอบด้วย การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม รวมถึง การสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชนใน 4 ด้าน ได้แก่

1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence)

2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)

3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)

4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)

รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้ง 9 ประเภท (ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และอาชญากรรมไซเบอร์) ซึ่งช่วยให้ความไม่ปลอดภัย ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และความรุนแรง มีการติดตามความคืบหน้า มีความเป็นธรรมและโปร่งใส อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ อันมุ่งมั่น ร่วมกันในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

 1. สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาทางกายภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องสุขา และบริเวณอื่น ๆ และทำอาณาเขตที่มีความเสี่ยง ติดป้ายบอกอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด
 2. สนับสนุนให้มีการบูรณาการความรู้เรื่องภัยคุกคามทุกรูปแบบและการป้องกันเมื่อเกิดภัยความไม่ปลอดภัย รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างเจตคติที่ดี การมีจิตบริการ หรือเพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันจากภัยที่เกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้และวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี
 3. สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากความไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งต่อ เยียวยา ฟื้นฟูและให้คำปรึกษา ตามกรณีที่มีการส่งต่อขอความช่วยเหลือ เป็นรายกรณี
 4. สนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางกายภาพ หรืออื่นๆ ได้กลับมามีโอกาสด้านการศึกษาที่เหมาะสมและเท่าเทียม

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กับสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกจังหวัดนครนายก จะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นระยะต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงวามร่วมมือฉบับนี้มีขึ้น ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก

ซึ่งมีองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรสาธารนะประโยชน์และสื่อมวลชนร่วมลงนามดังนี้

หน่วยงานภาครัฐ (ลงนามชุดที่ 1)

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 5. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 6. ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
 7. ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 9. วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
 11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. พัฒนาการจังหวัดนครนายก
 13. ผู้แทนที่ปรึกษาประจำอำเภอ สพป.นครนายก
 14. ผู้แทนประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นครนายก

หน่วยงานภาคเอกชน(ลงนามชุดที่ 2)

2.1 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
2.2 บริษัท คาร์บอน รีจิสทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
2.3 บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.4 บริษัท เรด คริสตัน จำกัด
2.5 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
2.6 สถาบัน KOJI
2.7 บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2.8 บริษัท ทีเจเอ็ม เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
2.9 บริษัท 500 ไมล์ จำกัด
2.10 บริษัท ทีมเซลล์ อิมพอร์ท เอกซ์ปอร์ต จำกัด

หน่วยงานสาธารณประโยชน์ และสื่อมวลชน (ลงนามชุดที่ 3)

3.1. ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง
3.2 นายกก่อตั้งสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง
3.3 มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
3.4 โครงการสี่เสาหลัก
3.5 สถานีโทรทัศน์ TNN2
3.6 เพจอีจัน
3.7 มูลนิธิจราจร
3.8 สมาคมคุ้มครองคนพิการและผู้ยากไร้
3.9 มูลนิธิเพชรเกษม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ feedforfuture.co ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

 • คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

บันทึก